Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
4 grudnia 2019 w siedzibie Grupy LOTOS S.A. odbędzie się VI Seminarium "Bezpieczna Chemia" - Zarejestruj się!

O programie

Jedyny w Polsce projekt poświęcony kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa skierowany do
przedsiębiorstw sektora chemicznego. Projekt koncentruje się wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem procesowym, znaczeniem BHP, legislacją oraz współpracą z organami kontroli i promocją dobrych praktyk.

Celem działań jest zwiększenie świadomości znaczenia bezpieczeństwa pracy w firmach członkowskich
PIPC oraz promowanie najwyższych standardów działań w obszarze bezpieczeństwa w całym
przemyśle chemicznym.

Partnerzy Programu

Partnerzy