Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
Organizatorem Programu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Warsztat Ekspercki Substancje Kancerogenne już 2-3 października!

16.07.2019

Serdecznie zapraszamy na Warsztat Ekspercki "Substancje kancerogenne" Warsztat odbędzie się w dniach 2-3 października 2019 w Yacht Club ANWIL: Uskok, 87-811 Włocławek.

Udział Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Realizatorów Programu "Odpowiedzialność i Troska" jest bezpłatny.

ZAREJESTRUJ SIĘ !

Tematyka Warsztatu

  1. Badanie kancerogenności paliw płynnych
  2. Czynniki rakotwórcze w miejscu pracy – problem BHP
  3. Substancje kancerogenne – perspektywa ich stężeń w kontekście prac Międzyresortowej Komisji do  Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  4. Substancje kancerogenne pod kontrolą czyli najlepsze praktyki
  5. Budowanie kultury bezpieczeństwa pracy i zapobiegania Zagrożeniom 
  6. Detekcja gazów w praktyce
  7. Sprzęt ochrony dróg oddechowych w teorii i praktyce
  8. Substancje niebezpieczne - jak efektywnie przekazywać informacje
  9. Procedury udzielania zezwoleń – przepisy rozporządzenia REACH, Rola Komitetu ds. Analiz Społeczno- Ekonomicznych (SEAC), Rola Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC).
  10. Zarządzanie chemikaliami

Organizatorzy Warsztatu:

Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Dräger  Safety Polska

Partnerzy