Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
Organizatorem Programu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego

VI Seminarium Bezpieczna Chemia - relacja

10.12.2019

4 grudnia 2019 r w siedzibie GRUPY LOTOS S.A. w Gdańsku została zorganizowana VI edycja Seminarium Bezpieczna Chemia. Seminarium stanowiło podsumowanie i kontynuację dwóch warsztatów eksperckich, które odbyły się w tym roku w ramach Programu „Bezpieczna Chemia”. Seminarium było również doskonałą okazją do podsumowania tematu, który dominował wśród regulacji dotyczących obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa – a mianowicie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustalania bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zagadnienie to zostało poruszone w formie panelu dyskusyjnego, w którym udział wzięli: Paweł Dadasiewicz – GIOŚ, Aneta Magnuszewska – GRUPA LOTOS S.A., Grzegorz Maliszewski – PSP jak również Piotr Grobelny – PCC Rokita S.A. oraz Przemysław Gostomski – PKN ORLEN S.A.

Ponadto, tematyka Seminarium obejmowała między innymi kwestie związane z zarządzaniem chemikaliami w cyklu produkcyjnym, budowania świadomości o zagrożeniach cybernetycznych w tym wdrażania kwalifikacji dot. zarządzania niezawodnością i cyberbezpieczeństwem jak również zarządzaniem kryzysowym w przemyśle oraz  wymiany najlepszych praktyk w odniesieniu do kart charakterystyk. 

Partnerzy