Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
Organizatorem Programu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Podsumowanie Warsztatu

08.10.2019

Za nami Ekspercki warsztat poświęcony substancjom kancerogennym w miejscu pracy. Warsztat zorganizowany był w ramach Programu Bezpieczna Chemia. Organizatorem Warsztatu była Polska Izba Przemysłu Chemi­cznego oraz po raz kolejny Dräger Polska Sp. z o.o.

Wydarzenie zostało zorganizowane w Yacht Club ANWIL w Zarzeczewie pod Włocławkiem. Tematyka Warsztatu obejmowała między innymi:

  • Badanie kancerogenności paliw płynnych 
  • Czynniki rakotwórcze w miejscu pracy – problem BHP 
  • Substancje kancerogenne – perspektywa ich stężeń w kontekście prac Międzyresortowej Komisji do  Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy 
  • Detekcja gazów w praktyce
  • Sprzęt ochrony dróg oddechowych w teorii i praktyce 
  • Substancje niebezpieczne - jak efektywnie przekazywać informacje 
  • Zarządzanie chemikaliami
  • Bezpieczeństwo procesowe w praktyce

W trakcie Warsztatu przeprowadzona została część praktyczna dotycząca kart charakterystyk, gdzie uczestnicy mogli podzielić się własnymi doświadczeniami oraz wyzwaniami  w obszarze ich tworzenia i aktualizacji. Praktyczną część Warsztatu poprowadziła dr. Agnieszka Gajek 
- kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Chemicznego w Zakładzie Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologi­cznych Centralnego Instytut Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego.

Uczestnicy Warsztatu mieli także okazję przetestować specjalistyczny sprzęt do ewakuacji opracowany przez firmę Dräger.

Wśród prelegentów nie zabrakło przedstawicieli Grupy LOTOS S.A., PKN ORLEN S.A., Dräger Polska 
Sp. z o.o., oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz–Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego.

Udział w warsztacie był bezpłatny dla Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Realizatorów programu "Odpowiedzialność i Troska".

 

Partnerzy