Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
Organizatorem Programu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Nowy numer Biuletynu „Bezpieczna Chemia”

03.04.2019

Zapraszamy do lektury najnowszego biuletynu „Bezpieczna Chemia"

Biuletyn 1 na 2019

Partnerzy