Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
Organizatorem Programu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Biuletyn Bezpieczna Chemia 2/2021 - dostępny!

20.08.2021

Z największą przyjemnością oddajemy na Państwa ręce drugie w 2021 roku wydanie Biuletynu Programu Bezpieczna Chemia - publikacji tworzonej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

W aktualnym numerze Partnerzy Programu Bezpieczna Chemia oraz Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego podejmują wiele tematów z zakresu innowacji służącym bezpieczeństwu w przemyśle chemicznym, o czym piszą o tym eksperci Drägera, Grupy LOTOS czy Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” z Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Szczególnie zapraszamy do lektury wywiadu z dr inż. Anną Zalewską, Senior Ekspertem w PIPC oraz Koordynatorem m.in. Komisji Bezpieczeństwa i Techniki oraz dwóch artykułów eksperckich od Urzędu Dozoru Technicznego. W dalszej części Biuletynu nad istotnymi zagadnieniami z zakresu edukacji o bezpieczeństwie i pierwszej pomocy wypowiadają się przedstawiciele PKN ORLEN oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB.

W tym numerze Biuletynu będzie także okazja przenieść się w czasie i obejrzeć fotografie porównujące, jak przez lata zmienił się zakład ANWILU we Włocławku, który obchodzi w tym roku 55. urodziny.

Biuletyn Programu Bezpieczna Chemia 2/2021

Partnerzy