Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
4 grudnia 2019 w siedzibie Grupy LOTOS S.A. odbędzie się VI Seminarium "Bezpieczna Chemia" - Zarejestruj się!

Zakończenie IV Kongresu Polska Chemia

Dzien 2 2019.06.06 Godzina: 14.45 Otwarcie i zakończenie

Dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Partnerzy