Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
Organizatorem Programu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Zakończenie IV Kongresu Polska Chemia

Dzien 2 2019.06.06 Godzina: 14.45 Otwarcie i zakończenie

Dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Partnerzy