Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
4 grudnia 2019 w siedzibie Grupy LOTOS S.A. odbędzie się VI Seminarium "Bezpieczna Chemia" - Zarejestruj się!

Przerwa kawowa

Dzien 2 2019.06.06 Godzina: 12.15 - 12.30 Przerwa
Partnerzy