Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
Organizatorem Programu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Przerwa kawowa

Dzien 2 2019.06.06 Godzina: 12.15 - 12.30 Przerwa
Partnerzy