Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
2-3 października 2019 r., Warsztat Ekspercki „Substancje kancerogenne w miejscu pracy" - Zarejestruj się!

Lunch

Dzien 2 2019.06.06 Godzina: 14.45 Przerwa
Partnerzy