Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
Organizatorem Programu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Lunch

Dzien 2 2019.06.06 Godzina: 14.45 Przerwa
Partnerzy