Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
4 grudnia 2019 w siedzibie Grupy LOTOS S.A. odbędzie się VI Seminarium "Bezpieczna Chemia" - Zarejestruj się!

Kawa powitalna

Dzien 2 2019.06.06 Godzina: 9.30 - 10.00 Otwarcie i zakończenie
Partnerzy