Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
Organizatorem Programu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Kawa powitalna

Dzien 2 2019.06.06 Godzina: 9.30 - 10.00 Otwarcie i zakończenie
Partnerzy