Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
Organizatorem Programu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Dzień 2 2019.06.06

9.30 - 10.00

Kawa powitalna

Czytaj więcej

10.00 - 12.15

Debata 3/4: Surowce przyszłości

Czytaj więcej

12.15 - 12.30

Przerwa kawowa

Czytaj więcej

12.30 - 14.45

Panel 6: Jak wygrać z konkurencją?

Czytaj więcej

14.45

Zakończenie IV Kongresu Polska Chemia

Czytaj więcej
Partnerzy