Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
Organizatorem Programu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Uroczyste otwarcie VI Kongresu Polska Chemia

Dzien 1 2019.06.05 Godzina: 10.00 - 10.25 Otwarcie i zakończenie

Dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Przedstawiciele administracji publicznej

Przedstawiciele parlamentu

Dr Wojciech Wardacki – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego; Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Daniel Obajtek – Prezes Zarządu, PKN Orlen S.A.

Partnerzy