Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
Organizatorem Programu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Rejestracja oraz kawa powitalna

Dzien 1 2019.06.05 Godzina: 9.00 - 10.00 Otwarcie i zakończenie
Partnerzy