Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
4 grudnia 2019 w siedzibie Grupy LOTOS S.A. odbędzie się VI Seminarium "Bezpieczna Chemia" - Zarejestruj się!

Rejestracja oraz kawa powitalna

Dzien 1 2019.06.05 Godzina: 9.00 - 10.00 Otwarcie i zakończenie
Partnerzy