Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
Organizatorem Programu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Przyjęcie w ogrodzie

Dzien 1 2019.06.05 Godzina: 19.30 Otwarcie i zakończenie
Partnerzy