Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
2-3 października 2019 r., Warsztat Ekspercki „Substancje kancerogenne w miejscu pracy" - Zarejestruj się!

Przerwa kawowa

Dzien 1 2019.06.05 Godzina: 12.00 - 12.30 Przerwa
Partnerzy