Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
Organizatorem Programu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Przerwa kawowa

Dzien 1 2019.06.05 Godzina: 12.00 - 12.30 Przerwa
Partnerzy