Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
Organizatorem Programu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Podsumowanie pierwszego dnia VI Kongresu Polska Chemia

Dzien 1 2019.06.05 Godzina: 17.30 Otwarcie i zakończenie
Partnerzy