Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
2-3 października 2019 r., Warsztat Ekspercki „Substancje kancerogenne w miejscu pracy" - Zarejestruj się!

Podsumowanie pierwszego dnia VI Kongresu Polska Chemia

Dzien 1 2019.06.05 Godzina: 17.30 Otwarcie i zakończenie
Partnerzy