Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
Organizatorem Programu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Panel 2/3: Bezpieczna Chemia

Dzien 1 2019.06.05 Godzina: 13.15 - 14.30 Panel

13.15-14.00 Panel Dyskusyjny 2: Inwestycje w infrastrukturze – infrastruktura krytyczna w przemyśle chemicznym.

Władysław Madej  – Wiceprezes Zarządu, PDH Polska S.A.

Dariusz Marczyński - Główny Specjalista, Wydział Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Zbigniew Winkiel – Prezes Zarządu, AGAT S.A.

Włodzimierz Zasadzki – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

Dr inż. Andrzej Ziółkowski – Prezes, Urząd Dozoru Technicznego

Moderator: Paweł Zawadzki – Kierownik Projektu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

14.00 – 14.30 Panel 3: Bezpieczeństwo w transporcie – ECD jednym z warunków bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju  w łańcuchu dostaw.

Wojciech Czechyra – Członek Zarządu, EFTCO (European Federation of Tank Cleaning Organisations)

Grzegorz Kaczmarek – SQAS Assesor, Prezes Biuro NORMA

Paweł Mularz – SQAS Assesor

Konrad Wójtowicz – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Myjni Cystern

Andrzej Jezierski – Prof. Hab. Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Transportu

Adam Stoliński – Członek Grupy SPOT, Doradca DGSA

Moderator: Mariusz Wróbel  – Ekspert, Wykładowca Akademicki

Partnerzy