Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
Organizatorem Programu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Panel 1: Inwestycje prośrodowiskowe

Dzien 1 2019.06.05 Godzina: 12.30 - 13.15 Panel

Panel Dyskusyjny 1: Inwestycje prośrodowiskowe - nowy trend w gospodarce.

Marek Jagieła – Dyrektor Działu Sprzedaży Chemii Przemysłowej i Rozwoju Rynku, BASF Polska Sp. z o.o.

Dr Arkadiusz Kamiński – Ekspert, PKN Orlen S.A.

Artur Kucia – Dyrektor Sprzedaży Departament Klienta Strategicznego, PKO BP S.A.

Grzegorz Szczepański – Dyrektor Departamentu Nadzoru Inwestycji, Grupa Azoty S.A.

Moderator: Zbigniew Kozłowski – Partner, Kancelaria DWF

Partnerzy