Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
Organizatorem Programu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Lunch

Dzien 1 2019.06.05 Godzina: 14.30 - 15.30 Przerwa
Partnerzy