Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
2-3 października 2019 r., Warsztat Ekspercki „Substancje kancerogenne w miejscu pracy" - Zarejestruj się!

Lunch

Dzien 1 2019.06.05 Godzina: 14.30 - 15.30 Przerwa
Partnerzy