Organizatorem Programu Bezpieczna Chemia jest PIPC PIPC
2-3 października 2019 r., Warsztat Ekspercki „Substancje kancerogenne w miejscu pracy" - Zarejestruj się!

Debata 1: Chemia Przyszłości

Dzien 1 2019.06.05 Godzina: 10.25 - 11.15 Debata

I DEBATA STRATEGICZNA: Chemia Przyszłości – kluczowe kierunki rozwoju strategicznego sektora gospodarki.

Prezentacja wprowadzająca: Dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Dr Mateusz Aleksander Bonca – Prezes Zarządu, GRUPA LOTOS S.A. 

Zbigniew Leszczyński – Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN Orlen S.A.

Jan Filip Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Dr Wojciech Wardacki – Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Moderator: Dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Partnerzy